You are here:

Nasıl Çalışıyorum

MEVCUT DURUM TESPİTİ

Firmanızın ve markanızın pazardaki durumunu, ürünlerinizi, ürün portföyünüzü, pazarlama süreçlerinizi, satış kanallarınızı ve satış sisteminizi, sektörünüzü, Pazar dinamiklerinizi, rakiplerinizi gerek şirket içi gerek şirket dışı kaynaklardan topladığımız bilgilerle analiz ediyoruz.

STRATEJİ GELİŞTİRİLMESİ

Mevcut durum tespitinin tamamlanması ve olgunlaşmasını takiben strateji geliştirme aşamasına geçiyoruz. Şirketinizin gelişimi için gerekli gördüğümüz stratejileri belirliyoruz. İşinizin canlandırılması için ağırlık merkezlerini tespit ediyor ve bu noktalara yoğunlaşıyoruz. Bu süreci pazarlama ve satış süreçleri ile birlikte değerlendiriyoruz. Önerdiğimiz  pazarlama stratejisini sahaya aktaracak olan satış faaliyeti ile olan entegrasyonunu bu aşamada kurguluyoruz.

AKSİYON

Stratejik analiz ve pazarlama stratejisinin geliştirilmesinden sonra buna uygun aksiyon programı yapıyoruz. Stratejiye uygun olarak pazarlama ve satış süreçlerinizi ve/veya departmanlarınızı yeniden  organize ediyoruz. Stratejiyi hayata geçirecek fonksiyonel programları bu aşamada geliştiriyoruz.  Bu çalışma tamamlandıktan sonra arzu edilirse sizinle birlikte başladığımız yolculuğa devam ediyor, uygulama süreçlerine dahil oluyoruz.