You are here:

Marka Yönetimi Danışmanlığı

Sürdürülebilir bir ticari başarı için fabrikaya değil Pazar-egemen bir markaya sahip olmanız gerekir. Bir markanız varsa üretim yaptıracak yeri her zaman bulursunuz. Ancak tersi her zaman geçerli değildir. Bir markaya sahipseniz veya sektörünüzde markalaşmak istiyorsanız stratejik marka yönetimi prensipleri ile çalışmalısınız.

Bu kapsamda verdiğim hizmetler;

Segmentasyon

 • Pazar ve müşteri segmentasyonu yapmak,
 • Pazarı ihtiyaç, fayda, yaş, satın alma alışkanlığı vb. kriterlere göre bölümlere ayırarak incelemek
 • Hedef Pazar kesimini ve hedef kitleyi belirlemek.
 • Firmanızın yönelebileceği yeni ve farklı müşteri grupları bulmak

Konumlandırma Stratejisi

 • Markanın içsel analizi ile birlikte müşteri ve rakip analizlerini yaparak markanın yetkinliklerini ve güçlü yanlarını tespit etmek
 • Konumlandırma fırsatlarını belirlemek, değerlendirmek ve hipotezler geliştirmek
 • Konumlandırma hipotezlerini müşteri değeri, rakiplere göre taşıdığı üstünlük, sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirmek
 • Konumlandırma stratejisini netleştirmek
 • Konumlandırma stratejisine uygun olarak marka vaadini ve değer önerisini geliştirmek
 • Markanın tüketiciler tarafından nasıl algılanması gerektiğini belirlemek
 • Marka kimlik sistemini geliştirmek, marka kişiliğini tanımlamak
 • Marka Anayasası niteliğinde  marka kılavuzu hazırlamak

 

Marka İletişimi

 • Markanın nihai kullanıcıya dönük iletişim stratejisinin kapsamını (yoğunluk, mecra seçimi vb) formüle etmek
 • Marka konumuna uygun iletişim planı oluşturmak
 • Markanın görsel kimliğini netleştirmek ve bir kataloğa dönüştürmek
 • Müşteri temas noktalarını belirlemek ve konumlandırmaya uygun müşteri deneyimleri planlamak
 • Markanın tüm iletişim malzemelerini (stand, broşür, ilan, katalog ve diğer yaratıcı malzemelerin tasarımları)  bir reklam ajansı ile birlikte geliştirmek
 • Markanın sloganları ve rakiplere karşı geliştirecekleri söylemlere netlik kazandırmak
 • Reklam ve promosyon kampanyaları planlamak
 • Pazarlama ekibi ile pazarlama aktiviteleri ve iletişim çalışmaları yürütmek ve kılavuza uygunluğunu denetlemek
 • Konumlandırma stratejisine uygun ürün/kampanya fikirleri geliştirmek

Markayı İnşaa Etmek

Konumlandırma markanın doğduğu andır. Pazarlama çabası bu aşama ile sınırlı kalırsa marka ticari potansiyelini gösteremeyecektir. Markanın pazarda varlık kazanması ve kurumsallaşması için şu dört boyutta fonksiyonel programlar uygulanmalıdır.

 • Marka Bilinirliğinizi Geliştirmek
  • Reklamlar, Satış Kanallarında Bulunurluk, Halkla İlişkiler, Sponsorluklar, promosyonlar, sosyal medya, merchandising vb
 • Müşterilerinizin Markanıza  Sadakatini Arttırmak
  • Müşteri yönetimi programları geliştirmek
  • Değişim maliyetleri yaratmak
  • Markayı çekici kılacak ekstralar sunmak
 • Markanızın Algılanan Kalitesini Arttırmak
  • Tüketicinin önemsediği kalite ipuçlarını tespit etmek ve yönetmek
  • Ürün tasarımından satış sonrası süreçlere kadar her aşamada kalite algısını yükseltecek uygulamalar planlamak
  • Algılanan kaliteyi etkileyecek işbirlikleri geliştirmek
 • Markanız için Pozitif Çağrışımlarını seçmek ve geliştirmek
  • Marka konumuna uygun slogan ve semboller geliştirmek
  • Metaforlar oluşturmak
  • Marka kimliği ve kişiliğine uyumlu aksiyonlar planlamak
  • Tüm müşteri temas noktalarında marka konumuna uygun deneyimler sunmak
  • Marka ismine bağlanacak pozitif duygu ve algıları oluşturmak