You are here:

Bayi Denetimi Danışmanlığı

Şirketlerin başarısında kurumsal yapıları, markaları, pazarlama becerileri ve satış kanalları büyük rol oynar. Özellikle ülke çapında organize olmuş ve bayilik kanalını kullanan şirketlerde bayilik sistemi daha da önemlidir. Şirketin performansı bayilerin performansına bağlıdır. Bayileri başarılı olmayan ve bayilerini başarıyla yönetmeyen bir şirketin başarılı olmasına imkan yoktur.

Ancak ticari yaşamdaki değişimler ve rekabet şartları bayilik sistemlerinide değişmeye zorluyor. Günümüzün yüksek rekabetçi pazarlarında şirketlerin olduğu kadar bayilerinde beklentileri değişmekte ve hatta artmaktadır. Bu şartlar şirketlerin kanal liderliğini etkilerken ve bayilerle şirket arasındaki çatışmayı arttırmaktadır. Bu nedenle  bayilik sistemlerini rekabetçi şartlara göre yenilemeyen ve geliştirmeyen  şirketler ise ticari geleceklerini riske ediyorlar.

Bayi Denetimi Danışmanlığı mevcut bayilik sisteminizi geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor. Bayilik süreçlerinin analiz ve tanımlanmasını takiben detaylı bir değerlendirme ile iyileştirme önerilerini içeren bir rapor sunumu yapılır.

Bu hizmette kantitatif araştırmalardan yararlanılmaktadır. Bazı konular bayiler bazında kantitatif olarak ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda değerlendirilen başlıklar:

 • Kanal liderlik gücünün ölçümü
  • Ödüllendirme Gücü
  • Cezalandırma Gücü
  • Hukuksal Güç
  • Uzmanlık Gücü
  • Önderlik Gücü
 • Bayi sözleşmelerinin incelenmesi
 • Bayi dosyalarının incelenmesi
 • Bayi satışlarının analizi
  • Ürün bazında
  • Marka bazında
  • Bölge bazında
 • Bayilerin güçlü ve zayıf olduğu Pazar kesimlerinin belirlenmesi
  • Ürün bazında
  • Segment bazında
  • Bölge bazında
  • Alt Pazarlar bazında
 • Bayilerin satış verimliliğinin analiz edilmesi
 • Bayilerin motivasyon düzeyinin değerlendirilmesi
 • Bayi performans sisteminin analizi
 • Bayilerin gelir-gider dengelerinin analizi, piyasa risklerinin analizi
 • Bayilerin kurumsal kimliğe uyum derecelerinin ölçümü
 • Bayi ile şirket arasındaki mevcut çatışma kaynaklarının tespiti ve analizi
 • Bayi ile şirket arasındaki potansiyel çatışma kaynaklarının tespiti ve analizi
 • Bayi kanalının rekabetçi gücünün ölçümü
  • Ürün grubu bazında
  • Bölge bazında
  • Genel
 • Şirketin bayiler karşısındaki gücünün analiz edilmesi
 • Şirketin güç uygulamalarının tespiti
 • Bayilerin şirket karşısındaki gücünün ölçülmesi
 • Bayi yönetim politikalarının analizi ve değerlendirilmesi
  • Fiyat yönetimi
  • Satış ve ticaret politikaları
  • Bayi destek programı ve kanal promosyonları
 • Bayi geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi
 • Bayi şirket iletişim süreçlerinin değerlendirilmesi
 • Bayi sadakat programlarının incelenmesi
 • Bayi tipolojilerinin tespiti ve analizi
 • Bayi personelinin analizi
  • Organizasyonel Yeterliliği
  • Ürün ve Pazar bilgisi
  • Satış Yetkinliği
  • Motivasyon düzeyi
 • Bayilerin aşağıdaki başlıklarda değerlendirilerek, segmente edilmesi ve karşılaştırılması
  • Satış Performansı
  • Stok Yönetimi
  • Penetrasyon/Pazar payı
  • İK Yönetim
  • Müşteri Memnuniyeti
  • Dağıtım/Depolama
  • Finansal Yönetim/Riskler
  • Görsel Kimlik
  • Satış Sonrası Hizmetler
  • Merchandising