You are here:

Bayi Kanalı Yönetimi

EĞİTİMİN AMACI

Satış ve dağıtım kanalında bayilik sistemi bugün onlarca sektörde kullanılmaktadır. Ülkemizde bayilik çok yaygın bir şekilde kabul görmüş bir sistemdir.. Akaryakıttan konfeksiyona, yedek parçadan mobilyaya kadar  bir çok sektörde bayilik sistemi kullanılmaktadır.

Dolayısı ile şirketlerin faaliyetlerinde bayilerin performansı önem taşıyor. Bu perfomanstan birinci derecede sorumlu  grup ise şirketlerin satış ekibidir. Satış ekibinin görevi bayileri şirket hedeflerine göre sevk ve idare etmektir.

Bayilik kanalında görev alan satışçılar bayi kanalının dinamiklerini ve özelliklerini ne kadar iyi tanırlarsa o kadar başarılı olacaklardır.

Bu eğitimde kendi deneyimlerimize dayanarak bayi yönetiminin dinamiklerini paylaşacağız.  Aşağıdaki konuları eğitimde tartışacağız.

 • BAYİ YÖNETİMİ NEDİR?
 • BAYİDE NELER YÖNETİLİR?
 • BAYİ YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ?
 • BAYİLİK SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN SEKTÖRLER?
 • BAYİLİK DÖNEMLERİ
 • BAYİ ŞİRKET İLİŞKİSİ
 • BAYİ YÖNETİMİNİN UNSURLARI
 • BAYİLİK DÖNEMLERİNE GÖRE ÖNE ÇIKAN UNSURLAR
 • BAYİ YÖNETİMİNDE HEDEF BELİRLEME
 • BAYİLER  İÇİN İŞ PLANI OLUŞTURMA
 • BAYİLER İLE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 • BAYİ İTİRAZLARI NASIL KARŞILANIR.
 • BAYİDE İŞ POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • BAYİ YÖNETİMİNDE BECERİLER
 • BAYİ TİPLERİ
 • BAYİ YÖNETİMİNDE ANALİZLER
 • BAYİ RİSK YÖNETİMİ
 • BAYİ DOSYASI HAZIRLAMANIN TEMELLERİ
 • BAYİ DEVRİ NASIL YAPILIR?
 • BAYİLER NASIL MOTİVE EDİLİR?

EĞİTMEN:

A.FARUK ŞENER

SÜRE:

1 GÜN

Kimler katılmalıdır: Bayilik kanalı ile satış yapan şirketlerin satışçıları ve satış yöneticileri.